President’s Welcome

Welcome to the website of Saint Patrick’s College Maynooth

Welcome to the website of Saint Patrick’s College Maynooth. Those of you who are embarking upon your first visit to our seminary website you are especially welcome.

Here at Maynooth, we are fortunate to have three different institutions of learning on campus each of which contributes to a very vibrant, dynamic and enriching place of higher learning, formation and research. Pontifical University staff and students share the campus with their colleagues in the National Seminary and National University of Ireland, Maynooth [NUIM].

The college is justly proud of its long-standing tradition of commitment to high quality instruction and student service provided by a responsive faculty, formation team and administrative staff. Many of our alumni and current students alike cite close interaction with faculty members as hallmarks of their educational experience at Maynooth. The Pontifical University on foot of its ongoing professional quality assurance process is redoubling its efforts to put in place an environment of excellence for undergraduates and postgraduates in every dimension of student life and learning. Our commitment to each student is to deliver a high quality third and fourth level educational experience that is at once academically challenging and personally supportive.

The college seeks to provide its students and seminarians with a solid academic foundation, a strong spiritual base and a value-added research and recreational environment capable of generating graduates who are equipped with the requisite knowledge and leadership skills to excel in their career fields or vocational callings. Studying at Maynooth, whether for a number of years or just a semester, is truly a time of rich opportunity for intellectual, personal, spiritual and human development.

As we work and study, all of us; faculty and staff, seminarians and students, are on a journey of faith, discovery, leadership and community. Our common goal is the education and formation of leaders: for the church, our country, our communities, the professions and a myriad of different walks of life. Let us make the most of this piece of the road that we will share together!

I am looking forward to serving you and would like to thank you again for making Saint Patrick’s College, Maynooth your university.

Reverend Michael Mullaney
President

Fáilte an Uachtaráin
Cuirim fíorchaoin fáilte romhat go Coláiste Phádraig, Má Nuad. Tá fáilte faoi leith rompu siúd atá sa chéad bhliain agus atá díreach ag tosú amach sa Choláiste.

Tá an t-ádh dearg linn anseo i Má Nuad go bhfuil trí institiúid léinn ar campas againn agus cuireann gach ceann acu seo le taighde, ardléinn agus múnlú beomhar, dinimiceach agus saibhir. Roineann foireann agus mic léinn na hOllscoile Pointifiúla an campas lena gcomhghleacaithe sa Chliarscoil Náisiúnta agus in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad.

Tá bród ar an gColáiste as traidisiún fada oideachais ardchaighdeánach agus as an tseirbhís do mhic léinn, a sholáthraíonn an dámh, an fhoireann agus baill riaracháin. Is minic go luann alumni agus mic léinn reatha araon an bhaint atá acu le baill foirne na dáimhe agus go gcuireann sé seo go mór lena n-eispéireas léinn. Tá an Ollsoil Phointifiúil ag déanamh a seacht ndíchill chun próiséas cáilíochta a gcúrsaí a chinntiú agus timpeallacht feabhais a chur in áit dá cuid mac léinn fochéime agus iarchéime i ngach gné de shaol an mhic léinn agus den fhoghlaim. Is é ár gcoimitmint do gach aon mhac léinn seirbhís ardchaighdeáin a chur ar fáil ag an tríú agus ag an gceathrú leibhéal dá n-eispéireas oideachasúil, eispéireas atá dúshlánach ó thaobh acadúlachta de agus eispéireas a thugann tacaíocht go pearsanta.

Tá sé de rún ag an gcoláiste bunús daingean acadúil a thabhairt dá mic léinn agus ina theannta sin, bunús láidir spioradálta agus timpeallacht taighde sultmhar a chuireann luachanna san áireamh. Tá sé de rún ag an gcoláiste chomh maith go mbeidh scileanna riachtanacha eolais agus ceannaireachta ag céimithe chun go mbeidh siad in ann cur chun cinn suntasach a dhéanamh sa ghairm a roghnóidh siad nó i ngairmeacha crábhaidh. Is iad na blianta a chaithfear i Má Nuad tréimhse ama lán le deiseanna le gur féidir forbairt a dhéanamh go hintleachtúil, go pearsnta, go spioradálta agus go daonna.

De réir mar a thosaíonn muid amach ar bhliain nua acadúil lena chéile, tá muid ar fad, idir fhoireann agus mhic léinn araon ar aistear creidimh, fionnachtana, ceannaireachta agus pobail. Is í an phríomhaidhm atá againn ná ceannairí a oiliúint agus a mhúnlú: don eaglais, dár bpobail, do na gairmeacha agus d’aon treo eile sa saol. Go mbaine muid tairbhe as an gcuid seo den bhealach a mbeidh muid le chéile!

Táim ag súil go mór le freastal ort agus ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leat as Coláiste Phádraig, Má Nuad a roghnú.

Uachtarán